top of page

IMPLEMENTATIONS / WDROŻENIA

Deszczowy ogród wertykalny WBiOŚ UŁ
współpraca z projektem ATENAS
Rain vertical garden FBEP
cooperation with ATENAS project

10 sierpnia 2022 r. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z projektem ATENAS opracował i wdrożył deszczowy ogród wertykalny. Efekt można oglądać przy ścianie budynku B WBiOŚ od strony ulicy Matejki.

 

August 10, 2022. The Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Lodz, in cooperation with the ATENAS project, has developed and implemented a rain vertical garden. The effect can be seen by the wall of the B building of the Biology and Environmental Protection Department on the side of Matejki Street.

WBIOS_ATENAS_tablica_140na70cm_podglad.tif
Efektywnie_pracująca_eksperymentalna_OP
logo1AZOTOP.png
ORGANIC MANURE PLATE / OGRANICZNA PŁYTA OBORNIKOWA
cooperation with ERCE PAS / współpraca z ERCE PAN

Patent number: 231378

Name of the invention: Organic manure plate

Authors from the unit: dr Agnieszka Bednarek, prof. dr hab. Maciej Zalewski,
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek,

Date of award: 2018

Department of Applied Ecology

http://www.azostop.pl/azostop-english-summary

 

Numer patentu: 231378

Nazwa wynalazku: Organiczna płyta obornikowa

Autorzy z jednostki: dr Agnieszka Bednarek, prof. dr hab. Maciej Zalewski,
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek,

Data udzielenia: 2018

Katedra Ekologii Stosowanej

http://www.azostop.pl/organiczna-plyta-obornikowa-opo

zagłoszenie patentowe - pdf

bottom of page