IMPLEMENTATIONS / WDROŻENIA

Efektywnie_pracująca_eksperymentalna_OP
logo1AZOTOP.png
ORGANIC MANURE PLATE / OGRANICZNA PŁYTA OBORNIKOWA
cooperation with ERCE PAS / współpraca z ERCE PAN

Patent number: 231378

Name of the invention: Organic manure plate

Authors from the unit: dr Agnieszka Bednarek, prof. dr hab. Maciej Zalewski,
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek,

Date of award: 2018

Department of Applied Ecology

http://www.azostop.pl/azostop-english-summary

 

Numer patentu: 231378

Nazwa wynalazku: Organiczna płyta obornikowa

Autorzy z jednostki: dr Agnieszka Bednarek, prof. dr hab. Maciej Zalewski,
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek,

Data udzielenia: 2018

Katedra Ekologii Stosowanej

http://www.azostop.pl/organiczna-plyta-obornikowa-opo

zagłoszenie patentowe - pdf