top of page

EVENTS / WYDARZENIA / 2023

W dniu 05.12.2023  Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN zorganizowały webinar. Podczas wydarzenia pracownicy obu instytucji zaprezentowali przykłady tego, jak integrację ekohydrologii i hydrologii można przełożyć na innowacyjne rozwiązania NBS, szczególnie w odniesieniu do realizacji Sustainable Development Goals (SDG).

Celem wydarzenia była prezentacja osiągnięć naukowców z obu jednostek w obszarze ekohydrologii oraz Nature-Based Solutions, a także upowszechnienie dobrych praktyk prowadzących do szybszej realizacji SDG. Ponadto webinar miał na celu wzmocnienie relacji pomiędzy przedstawicielami jednostek UNESCO, posiadaczami demositeów (więcej o nich na stronie UNESCO Demosite network) a młodymi naukowcami, oraz stworzenie pola do dyskusji na temat wypracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań i nawiązania współpracy

Wszystkie prezentacje z webinaru (w języku angielskim) dostępne są na  kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=quzoLsfuljg&list=PLDodvcdv7xRXfbUJUJLum0FO_bhdiXD_p&t=20s&ab_channel=EuropejskieRegionalneCentrumEkohydrologiiPAN

South Sudan Sustainable Business Summit w Łodzi
2 sierpnia 2023

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk wzięły udział w wydarzeniu South Sudan Sustainable Business Summit, zorganizowanym przez Intereko Energia w Łodzi.

Podczas 3 dni obrad rozmawiano przede wszystkim na temat zrównoważonego rozwoju Sudanu Południowego. W obszarze zasobów wodnych i środowiska, afrykańska delegacja była szczególnie zainteresowana #ekohydrologią.

Pracownicy Katedry UNESCO zabrali uczestników spotkania do łódzkiego arturówka, gdzie zademonstrowali nagrodzony projekt EH-REK. W obszarze górnej Bzury można podziwiać rozwiązania ekohydrologiczne w praktyce!

Po krajach takich jak Etiopia, Kenia i Tanzania - kolejne odkrywają potencjał ekohydrologii.

358151226_669695245189450_3620918563716229109_n.jpg

Wizyta naukowców z międzynarodowych jednostek naukowych z Włoch:
z Research Institute on Terrestrial Ecosystems (IRET) - National Research Council (CNR).

17-22 lipca 2023

Dr Massimo Zacchini, dr Fabricio Pietrini, dr Laura Passatore i dr Isabel Nogues Gonzales, w ramach dwóch projektów bilateralnych realizowanych wspólnie z naukowcami z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej i Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN podjęli się badań nad fitousuwaniem ze środowiska wodnego i lądowego tzw. nowopojawiających się zanieczyszczeń (ang. emerging compounds) takich jak farmaceutyki oraz związki perfluoroalkilowe (tzw. forever compounds).

Podczas wizyty zespół z Włoch miał możliwość zapoznania się z ekohydrologicznymi rozwiązaniami bliskimi naturze wdrożonymi na obszarach miejskich na przykładzie Aruturówka (http://www.arturowek.pl), jak i praktyk z zakresu permakultury wdrożonych na obszarach rolniczych w Dolinie Mgieł (https://dolinamgiel.pl/).

Liczymy na dalszą owocną współpracę pomiędzy zespołami z Polski i Włoch oraz życzymy wielu sukcesów na polu zastosowania rozwiązań ekohydrologicznych w praktyce!

363373225_665394028952905_5426015281894107173_n.jpg

Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Prof. Tomasz Jurczak z prestiżowym wyróżnieniem
10 lipca 2023

W poniedziałek 10 lipca 2023 dr hab. Tomasz Jurczak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego), prof. UŁ, dr Agnieszka Rzeńca oraz dr hab. Jakub Kronenberg prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki) otrzymali z rąk Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej medale za działania na rzecz rozwoju Łodzi, przyznawane z okazji 600-lecia Miasta Łódź.

347565215_767710875148325_5989956981096678459_n.jpg

Prof. Iwona Wagner (Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ) znalazła się wśród członków wąskiej międzynarodowej Grupy Doradczej Partnerstwa Europejskiego - Bezpieczeństwo Wodne dla Planety – Water4All.
24 maja 2023

Partnerstwo europejskie „Bezpieczeństwo wodne dla planety” to inicjatywa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu "Horyzont Europa". Skupia grupę 79 partnerów z 31 krajów Unii Europejskiej i spoza niej, co łączy partnerów z całego łańcucha RDI - badań, rozwoju i innowacji - w dziedzinie wody.

https://www.water4all-partnership.eu/.../advisory-boards...

Celem Water4All jest sprostanie wyzwaniom związanym z wodą w kontekście zmiany klimatu, pomoc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zwiększenie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego UE. Ambicją partnerstwa jest przyspieszenie transformacji systemowych w dziedzinie badań wody, również w zakresie dystrybucji innowacji oraz łączenia potrzeb użytkowników końcowych z dostawcami rozwiązań. Cel ma zostać osiągnięty poprzez podejście wielonarodowe, wieloaspektowe i międzysektorowe, które w portfolio swoich działań obejmuje kwestie polityczne, środowiskowe, gospodarcze, technologiczne i społeczne.

Czas trwania partnerstwa wynosi siedem lat, począwszy od 2022 r. Działania partnerstwa są wspierane przez dwie grupy składające doradców międzynarodowych – Radę Naukowo-Technologiczną i Grupę Doradczą Interesariuszy. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na arenie międzynarodowej.

348907034_803846434619556_131928350430018453_n.jpg
f330ac_fecc4dad1d1b404f9d11576a27c1b15b~mv2.webp

KWIECIEŃ 2023

 

PODSUMOWANIE 

Krajowej Konferencji EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej”, która odbyła się w dniach 19-21 kwietnia 2023 w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul Kopcińskiego 16/18.

Pierwsza edycja konferencji #EkoBioTox – Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej odbyła się w Łodzi w dniach 19-21.04.2023. EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, która odbywała się w latach 2011-2021, w różnych miastach Polski. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o ww. zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

8f52a1_2221d66b40844881b19700d44ff4a43f~mv2.webp

Skład Komitetu Organizacyjnego: przedstawiciele Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w osobie prof. dr hab. Katarzyny Lisowskiej i Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ w osobie dr. hab. Tomasza Jurczaka prof. UŁ, Gdański Uniwersytet Medyczny w osobie prof. dr hab. Lidii Wolskiej z Zakładu Toksykologii Środowiska, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w osobie prof. dr hab. Joanny Mankiewicz-Boczek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT w osobie prof. dr. hab. Arkadiusza Telesińskiego oraz TIGRET Sp. z o.o. w osobie Grzegorza Piętowskiego. Gospodarzem tegorocznej pierwszej konferencji EkoBioTox był Uniwersytet Łódzki. Konferencja odbyła się w nowo wyremontowanym Centrum Naukowo-Szkoleniowym UŁ, doskonale przystosowanym do organizacji takich wydarzeń.

 

Konferencja została objęta patronatami honorowym Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Elżbiety Żądzińskiej, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Andrzeja Kruka oraz patronatem Komitetu Biotechnologii PAN, Komisji „Gleba a Zdrowie Człowieka”, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

 

Konferencja odbyła się w trybie stacjonarnym. W tegorocznej edycji wzięło udział 70 uczestników. Wygłoszone zostały, na zaproszenie, dwa wykłady plenarne: „Europejski pakt dla zdrowych gleb i zdrowej żywności” – autorstwa dr. hab. Grzegorza Siebielca z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB oraz „Ciecze jonowe – nowa forma zanieczyszczenia w środowisku?” – autorstwa prof. dr hab. Łukasza Chrzanowskiego z Politechniki Poznańskiej.

 

Ogólnie, w trakcie konferencji, podzielonej na 4 sesje tematyczne:

1) Ekotoksykologia i bioindykacja w ocenie zagrożeń środowiskowych,

2) Identyfikacja i rozwiązywanie problemów środowiskowych,

3) Molekularne aspekty problemów środowiskowych oraz

4) Biodegradacja i eliminacja zanieczyszczeń, wygłoszono 24 prezentacje ustne oraz przedstawiono 32 doniesienia plakatowe.

 

Podczas I EkoBioTox wybrano najlepszą prezentację i najlepszy plakat konferencji. Za najlepszą prezentację uznano:

„Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym” – autorstwa dr hab. Anny Gałązki, prof. IUNG-PIB

oraz za najlepszy plakat uznano:

„Ocena toksyczności nanocząstek srebra pochodzenia mikrobiologicznego wobec wybranych drobnoustrojów glebowych” – autorstwa mgr Aleksandry Tończyk z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki oraz Szkoły Doktorskiej BioMedChem.

Nagrody dla Pań laureatek zostały ufundowane przez Wydawnictwo Otwarte „Wściekła pogoda” – Friederike Otto oraz Zysk i S-ka Wydawnictwo „Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu” – David Wallace-Wells.

 

Partnerem konferencji było EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi. Sponsorami konferencji były firmy: TIGRET, Promega Corporation, PROTE Technologie dla Środowiska i A&A Biotechnology.

Patronami Medialnymi konferencji byli: Blog Świat wody Wody, Blog Zapachy i Odory, czasopismo Laboratorium, Blog Nauka dla Przyrody, Biotechnologia.pl

Materiały konferencyjne zostały wydane wyłącznie w wersji elektronicznej z nadanym numerem e-ISBN 978-83-8331-193-7. Książka abstraktów w wersji polskiej i angielskiej została udostępniona na stronie konferencji ekobiotoxpolska.wixsite.com.

 

II edycja EkoBioTox odbędzie się w dniach 24-26.04.2024 r. w Łodzi, już teraz zapraszamy wszystkich Państwa do udziału!

REJESTRACJA JUŻ WKRÓTCE - https://ekobiotoxpolska.wixsite.com/lodz

Komitet Organizacyjny                                                                                  

II Krajowej Konferencji EkoBioTox

 

  1. Uniwersytet Łódzki, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
    i Biotechnologii

  2. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN p/a UNESCO, Łódź

  3. Gdański Uniwersytet Medyczny

  4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

  5. oraz firma Tigret Sp. z o.o.

„Miasto Radom” w Polsce zostało przyjęte do włączenia do Globalnej Sieci Miejsc Demonstracyjnych Ekohydrologii UNESCO

Naukowy Komitet Doradczy UNESCO’s Ecohydrology Programme (EH-SAC), składający się z naukowców o międzynarodowej renomie z całego świata, bardzo dobrze ocenił propozycje projektu  LIFETADOMKLIMA-PL, ponieważ wykazują one dogłębne zrozumienie technik ekohydrologicznych, a także demonstrują w jaki sposób podejście ekohydrologiczne może zostać przedstawione opinii publicznej. Pod koniec grudnia 2022 roku, UNESCO poinformowało że „Miasto Radom” w Polsce zostało przyjęte do włączenia do Globalnej Sieci Miejsc Demonstracyjnych Ekohydrologii UNESCO.

klima www all.png

Ekohydrolodzy UŁ wraz z Hydroideą przeciw fosforowi i sinicom
5 kwietnia 2023

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego zawarła porozumienie o współpracy z warszawską firmą Hydroidea, producentem preparatów biologicznych usuwających ze zbiorników wodnych fosfor, będący główną przyczyną zakwitów toksycznych sinic.

csm_UnescoOK_3c775c78e5.webp

ONZ, New York, 22-24.03.2023

UN2023 Water Conference 

SESJA SPECJALNA

Transdyscyplinarna ekohydrologia dla przyspieszenia realizacji SDG 
– metodologia nauki i wzorce wdrażania

KONCEPCJA EKOHYDROLOGII - fundamentalna dla KATEDRY UNESCO EKOHYDROLOGII I EKOLOGII STOSOWANEJ została zaprezentowana podczas sesji specjalnej przez Prof. Macieja Zalewskiego, we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi (ERCE). Osiągnięcia EKOHYDROLOGII podkreślone zostały w opublikowanym po Konferencji Editorialu NATURE WATER  

 

Woda ma kluczowe znaczenie dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dla zdrowia i dobrobytu ludzi i planety. Jest nierozerwalnie związana z trzema filarami zrównoważonego rozwoju i integruje wartości społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne. Woda wspiera realizację wielu celów zrównoważonego rozwoju poprzez ścisłe powiązania między innymi z klimatem, energią, miastami, środowiskiem, bezpieczeństwem żywnościowym, ubóstwem, równością płci i zdrowiem. W związku ze zmianami klimatu, które mają głęboki wpływ na naszą gospodarkę, społeczeństwa i środowisko, woda jest rzeczywiście największym czynnikiem uniemożli-wiającym osiągnięcie uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów i zadań związanych z wodą, w tym tych zawartych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jednak nasze postępy w realizacji celów i zadań związanych z wodą pozostają niepokojąco opóźnione, zagrażając całej agendzie zrównoważonego rozwoju.
W tym kontekście Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji 71/222 ogłosiło okres od 2018 do 2028 roku Międzynarodową Dekadą Działań "Woda dla Zrównoważonego Rozwoju", mającą na celu dalszą poprawę współpracy, partnerstwa, rozwoju potencjału i katalizowania działań w odpowiedzi na ambitną Agendę ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Aby skutecznie wdrożyć cele i założenia Dekady Działań na rzecz Wody, w tym SDG 6 i inne cele i zadania związane z wodą uzgodnione na szczeblu międzynarodowym, w 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 73/226 w sprawie śródokresowego kompleksowego przeglądu wdrażania Międzynarodowej Dekady Działań "Woda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju", 2018-2028, w której postanowiło zwołać w Nowym Jorku, w dniach od 22 do 24 marca 2023 r., Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie śródokresowego komple-ksowego przeglądu realizacji celów Międzynarodowej Dekady Działań "Woda na rzecz zrównoważonego rozwoju", 2018-2028 lub "Konferencję Wodną ONZ 2023". W grudniu 2020 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję 75/212 szczegółowo określającą warunki tej konferencji.

338113963_1817295842005818_7754551374875253223_n.jpg
337672998_209570115090856_4409523675232195503_n.webp
bottom of page